Shaked Ziv

!לקחת את השיווק בידיים שלך

קנהוד - קנביס רפואי

בתפקיד האחרון שלי כמנהל שיווק בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של השיווק בחברה. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד, פיתוח האסטרטגיה השיווקית, ניתוח שוק, ניהול פרויקטים מקצה לקצה ופיתוח מוצר בדגש על חדירת שוק, יצירת דוחות שיווקיים באופן קבוע, ומעקב אחר מלאי של קמעונאים. וגם כן אחריות על המטרות השיווקיות של החברה – מכירות, נתחי שוק ו-KPI שיווקי.

המכון להערכת חדשנות

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.

כנס האסטרטגיה

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.

הוריזון אלקטרוניקה

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.

דאנס אקדמי

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.

די.איי סטור

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.

עבודות פרילנס נוספות

בתפקיד האחרון שלי כמנהל מותג בחברת קנהוד,
עמדתי בראש היצירה והיישום של אסטרטגיות שיווק מקיפות. מההשקה הראשונית של המותג ועד לביסוס החברה כספק מוכר, ניהלתי את כל פעילויות השיווק וקשרי הלקוחות, הפונה למגזרי B2B וה-B2C כאחד.
 
המאמצים שלי לא רק העלו את הנוכחות בשוק של המותג אלא גם חיזקו את המוניטין שלו כמותג חדש בתעשייה.